10 วิธีการถ่ายภาพ Portrait ด้วยแฟลชเพียงตัวเดียว

การจัดแสงแฟลช Outdoor indoor ด้วยแฟลชเพียงตัวเดียวบทความจาก Tutsplus.com การถ่ายภาพบุคคลด้วยแฟลชเพียงตัวเดียว เอาไว้เป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่สนใจการถ่ายภาพแนวนี้ไปประยุกต์ใช้ กับงานถ่ายภาพอื่นๆได้บทความนี้จะไม่สอนถึงเรื่องการตั้งค่ากล้องเท่าไหร่ แต่จะเน้นไปที่การจัดวางแฟลชมากกว่า
อุปกรณ์ที่จำต้องมี

  • กล้องถ่ายภาพที่สามารถสั่งให้แฟลชภายนอกทำงานได้ (DSLR ทั่วไป)
  • แฟลช (ไม่ใช่แฟลชป๊อบอัพ ที่ติดมากับตัวกล้องนะ)
  • แฟลช trigger หรือ remote flash ทั้งหลาย
  • ร่มทะลุแฟลช หรือ ซอฟท์บ๊อกซ์ (soft box) หรือบิวตี้ ดิช (beauty dish) ก็ได้
  • แผ่นสะท้อน (reflector)
  • ขาตั้งแฟลชคู่หนึ่ง (ถ้ามีอันเดียวก็ใช้คน ช่วยถือเป็นสะท้อน)

ตัวอย่าง 1 เติมแสงอย่างง่าย
เวลาเย็น แสงธรรมชาติเข้ามาทางด้านซ้ายของแบบตามภาพ หน้งครึ่งซีกจะมีเงาและแบน ฉากหลังก็ดูยุ่งเหยิงไปหน่อย ตั้งแฟลชไว้ดังภาพ ภาพที่ได้จะผสมกันระหว่างแสงธรรมชาติ กับแสงแฟลชโดยตั้งค่ากล้องให้ Under ไว้ 1 Stop ด้านหลังจะมืดเล็กน้อย กลบความยุ่งเหยิง และเพื่อให้ตัวแบบดูเด่น

ตัวอย่าง 2 Rim Light อย่างง่าย
ตัวแบบอยู่ในตำแหน่งเดิม ย้ายแฟลชไปวางเยื้อง ด้านหลังตัวแบบดังภาพ ใช้แสงจากธรรมชาติ (ดวงอาทิตย์) เป็นแสงหลัก แล้วใช้แสงแฟลชยิงมาให้เกิด Rim Light ที่ตัวแบบ ภาพนี้ตั้งค่ากล้องตามปกติเท่าที่อ่านได้จากการวัดแสง เร่งแสงแฟลชเพิ่มนิดหน่อย

ตัวอย่าง 3 แสงแบบ Rambrandt
Rambrandt คือแสงที่มาทางด้านใดด้านหนึ่งของตัวแบบ 45 องศา และเฉียงลงมา 45 องศา ภาพนี้ใช้ร่มสะท้อนแฟลชวางไว้ที่ตำแหน่งดังภาพ แฟลชสะท้อนร่มจะทำให้ความแรงของแฟลชหดหายไป ดังนั้นจึงต้องวางเอาไว้ใกล้ตัวแบบ แสงอาทิตย์ตกลงมาที่ตัวแบบเล็กน้อย
ภาพที่ได้มีแสงแดดตกลงมาที่ตัวแบบตลอดแนวลำตัวด้านขวา แสงแฟลชจะเปิดเงาด้านซ้ายของตัวแบบ ภาพนี้วัดแสงที่ด้านขวาของตัวแบบ ที่แนวแสงแดดตกลงบนตัวแบบ แล้วเพิ่มลดกำลังแฟลช จนได้แสงที่เหมาะสม
ตัวอย่าง 4 แสง Hair Light
ยิงแสงให้เกิด เงาสะท้อนบนเส้นผมของตัวแบบ วางแฟลชดังภาพ ยิงแฟลชผ่านร่มทะลุทำให้แสงนุ่มขึ้น
 ตัวอย่าง 5 สะท้อนแว่นกันแดด
เข้ามาถ่ายในอาคารดูบ้าง ให้แบบใส่แว่นกันแดด ภาพนี้ได้แสงเข้ามาจากทางหน้าต่างนิดหน่อย
ตัวอย่าง 6 แฟลชจากด้านหลัง แผ่นสะท้อนอยู่ด้านหน้า
ตามภาพตั้งแฟลชเอาไว้ที่ตำแหน่งทะแยงไปทางด้านหลัง ร่มสะท้อนตั้งไว้มุมทะแยงด้านหน้าของตัวแบบ ตรงกับแนวของแฟลช อาจใช้แผ่นสะท้อน หรือแผ่นกระดาษขาวใหญ่ๆก็ได้ ในตัวอย่างใช้ร่มด้านในมี Reflex เมื่อแฟลชยิงมาจากทางด้านหลังก็จะมาสะท้อนร่ม ให้แสงตกไปยังตัวแบบ
 

ตัวอย่าง 7 แสงเหนือหัวตัวแบบ
ตั้งแฟลชเอาไว้ตามภาพ ยิงแสงลงมาตรงๆสู่ตัวแบบ

  
ตัวอย่าง 8 American Apparel Look
แนวฮิตสไตล์อเมริกัน โฆษณาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรทำนองนั้น วางแฟลชเอาไว้ใกล้กับผนังโดยสะท้อนร่ม ตัวแบบยืนอยู่ใต้แฟลช ถ่ายไปตรงๆโดยใช้เลนส์มุมกว้าง กำลังแฟลชปานกลาง-ต่ำ

 

ตัวอย่าง 9 แฟลชระยะประชิด
เทคนิคเหมือนกับการวางแฟลชไว้ด้านหลัง Reflector ไว้ด้านหน้าของตัวแบบ แต่วางร่มสะท้อนไว้ด้านหน้า เหนือตัวแบบ แต่วางในระยะประชิดทั้งหมด
ได้ภาพแบบ High Key ฉากหลังขาวสนิท
ตัวอย่าง 10 ยิงสะท้อนกำแพง
ไม่ต้องใช้ร่มสะท้อน ใช้แฟลชเปล่ายิงสะท้อนกำแพง (ควรเป็นสีขาว) เลื่อนแฟลชไปห่างๆตัวแบบ กำแพงทำหน้าที่เป็นแผ่นสะท้อนแฟลช

From tutsplus.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *