การใช้แฟลช

Canon Speedliteโพยสำหรับการใช้แฟลชเบื้องตันในการถ่ายภาพ ไม่ยากอย่างที่คิด สามารถเอาไปใช้งานได้จริง ฝีกให้ชำนาญกัน


หลักการแฟลชเบื้องต้นคือ
Shutter Speed ควบคุม แสงธรรมชาติโดยรอบตัวแบบ
Aperture ควบคุม ปริมาณแสงจากแฟลช ตกกระทบวัตถุ
ถ้าอยากได้แสงจากธรรมชาติโดยรอบเข้ามามากขึ้น ก็ปรับ Shutter speed ลดลงให้ช้าๆหน่อย เพื่อเปิดรับแสงธรรมชาติ จากภาพนี้ ใช้ความเร็ว 1/125 ได้แสงจากธรรมชาติด้านหลังมากกว่า 1/250
ส่วนปริมาณแสงแฟลชที่ตกกระทบวัตถุหรือตัวแบบ ขึ้นอยู่กับ
1.  Aperture (รูรับแสง)
2.  Flash Power (กำลังไฟจากแฟลช)
3. ระยะห่างระหว่างแฟลชกับวัตถุตัวแบบ และ ISO

คหสต. เริ่มต้นการใช้แฟลชด้วยการหัดใช้ Manual Mode จะดีที่สุด ตั้งค่าไว้ที่ 1/8 ก่อนเลย ระยะห่างระหว่างวัตถุ 1 เมตร โดยประมาณ วางแฟลชยิงเฉียงลงมาจากด้านบนของตัววัตถุ ถ้ามืดเกินไปให้ปรับเพิ่มกำลังไฟ ถ้าสว่างเกินไปให้ลดกำลังไฟลง โดยทำที่ตัวแฟลชเพียงอย่างเดียว นอกนั้นกำหนดค่าไว้ตายตัวทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *