การจัดแสง ถ่ายภาพบุคคลด้วยแฟลชตัวเดียว

One Light Protraits บทความจากเว็บไซต์ digital-photography-school.com แสดงวิธีการจัดแสงการถ่ายภาพบุคคล ด้วยแฟลชเพียงตัวเดียว สำหรับผู้สนใจการใช้แฟลชเบื้องต้น

ภาพนี้วางแผ่นรีเฟล็กซ์ไว้ที่ระดับเอวของตัวแบบ แล้วใช้แฟลชเสียบที่หัวกล้อง แล้วยิงขึ้นสะท้อนเพดาน  ให้แสงย้อนกลับมาตกที่แผ่นรีเฟล็กซ์อีกที โดยแสงแฟลชสะท้อนจากเพดานตกที่ผมและใบหน้าของแบบให้แสงที่นุ่มนวล แสงที่สะท้อนจากแผ่นรีเฟล็กซ์จะสะท้อนกลับไปที่ตัวแบบอย่างสวยงาม

ภาพนี้ตั้งแผ่นรีเฟล็กซ์ไว้ที่ด้านซ้าย ใช้แฟลชเสียบที่หัวกล้อง บิดหัวแฟลชให้ยิงไปที่แผ่นรีเฟล็กซ์ และให้แสงสะท้อนมาตกที่ตัวแบบ

ภาพนี้ใช้ Softbox ขนาดใหญ่ (50 นิ้ว) เพียงอันเดียว ยิงมาจากด้านซ้าย ให้แสงเงาที่นุ่มนวล

ภาพนี้ใช้แฟลชติด Softbox ยิงเข้ามาจากเยื้องๆทางด้านหลังของตัวแบบ เพื่อให้แสงตกกระทบที่เส้นผมและใบหน้าด้านข้าง และวางแผ่นรีเฟล็กซ์ไว้ในทิศทางตรงข้ามดังภาพ เพื่อเปิดเงาที่ใบหน้า

ภาพนี้ใช้แสงจากโคมไฟธรรมดา ส่องผ่านม่านสีขาวหรืออาจใช้กระดาษไขขนาดใหญ่แทนก็ได้

ภาพนี้ใช้ Softbox ยิงจากทางซ้ายเป็นตัวหลัก ผสมกับแสงตามธรรมชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *