จอมอนิเตอร์สำหรับงานภาพถ่าย

Monitor สำหรับ งานกราฟิค ถ่ายภาพการเลือกจอมอนิเตอร์ สำหรับช่างภาพจะต้องดูองค์ประกอบหลายอย่าง เพราะจอภาพคอมพิวเตอร์ทั่วไป จะถูกออกแบบมาอย่างกลางๆ เพื่อให้ใช้งานได้กว้างๆ ดูหนังฟังเพลง ทำเอกสาร เล่นเกมส์ทั่วไปพื้นๆ Read more จอมอนิเตอร์สำหรับงานภาพถ่าย