Rule of Thirds กฏสามส่วน

http://bestdesignoptions.comRule of Thirds กฏสามส่วน การจัดองค์ประกอบภาพที่ช่างภาพทุกคน ไม่ว่าสมัครเล่นหรือมืออาชีพระดับโลก รู้จักกฎนี้ทุกคน สมัยเด็กๆเคยสงสัยว่าทำไมถึงต้องจัดวัตถุที่เราจะถ่ายเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งอยู่เรื่อย และจะถ่ายตรงกลางเป๊ะอยู่เสมอ แต่จริงๆแล้วมันมีทฤษฎีของมันอยู่ Read more Rule of Thirds กฏสามส่วน

กฏ 3 ส่วน สำหรับการจัดภาพอย่างง่ายๆ

rule of thirds กฏสามส่วนกฏ 3 ส่วน จุดตัด 9 ช่อง ช่างภาพทุกคนต้องเข้าใจว่ามันใช้งานยังไง ก่อนจะไปไกลพิสดารกว่านั้น ต้องเริ่มที่ตรงนี้ก่อนครับ Read more กฏ 3 ส่วน สำหรับการจัดภาพอย่างง่ายๆ